Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka

Kazimír Lupinec a Sonya Štemberová

Původní, současná, divadelní hra ze stomatologického prostředí s výraznými interaktivními znaky. Divák je hybatelem příběhu – rozhoduje, volí, určuje osud postav. Za svou aktivitu je odměněn preventivní stomatologickou kontrolou s možností lehčích chirurgických zákroků, jako je například: resekce kořenového hrotu, přímo na jevišti.
Všechna případná ošetření jsou součástí ceny divadelní vstupenky a jsou plně kryta ze zdravotního pojištění. Samozřejmostí je rentgenový snímek ústní dutiny nebo plastikový zub moudrosti zdarma.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Vzájemně se podporující spolek divadelních stomatologů VOŠH


Obsazení:

Svatopluk Novák: Filip Šesták
sestra: Pavla Bišická / Vendula Kožíková
Kokeš: Adolf Adam
Imrmanová: Karolína Pampelová
Plicková: Klára Jeništová
Hofman: Zdeněk Barnet
medička: Vendulka Joo / Tereza Veselá
v dalších rolích: Kryštof Kotek/Tadeáš Lorenc

Tvůrčí tým:

Režie: Denisa Agarski, Ondřej Lážnovský
Pedagogické vedení: Denisa Agarski, Ondřej Lážnovský
Výtvarná spolupráce: Kateřina Baranowska
Hudba: Ondřej Škoch